Poradnia

Przejdź do treści

Od października 2017 r. sekretariat będzie czynny codziennie w godzinach od. 08.00 do 15.00. Po godzinie 15.00 do 18.00 pracownicy poradni będą dostępni jednak mogą w tym czasie prowadzić zajęcia, w zwiazku z tym przepraszamy za utrudnienia. Wszystkie zajęcia, terapie i spotkania odbywać się będą według harmonogramu dostępnego na stronie oraz indywidualnych uzgodnień i zapisów. Do naszych specjalistów zapiszesz się również samodzielnie przez internet
                            
                                                                                                         
W końcu upragnione wakacje - wszystkim dzieciom i ich rodzicom życzymy udanego wypoczynku.

„Mistrzowie programowania”

to niezwykłe warsztaty łączące naukę robotyki i programowania ze świetną zabawą. Programowanie to  kolejny język obcy, który warto opanować. Z nim śmiało można wkroczyć w technologiczny świat.
Scratch jest intuicyjnym programem pozwalającym tworzyć zarówno proste jak i bardziej rozwinięte programy sterujące. To idealny sposób na zaprezentowanie dziecku możliwości programowania pod pretekstem zabawy. Podczas zajęć wykorzystane będą zestawy klocków lego Mindstorms oraz roboty mOway.
Dzieci i młodzież zapraszamy na zajęcia, więcej informacji znajdziesz tutaj.
Aktywność fizyczna – sposób na lepsze życie
Warto w ostatnie dni lata skorzystać z ciepłej pogody i wybrać się na rower czy spacer, z boku zamieszczamy mapkę pogody-można na nią zernąć przed wyjścim z domu.Regularne ćwiczenia fizyczne pozwalają na wydłużenie życie poprzez zmniejszenie ryzyka zapadalności na szereg chorób. Równie istotne jest poprawienie jakości życia. Jak wskazują badania, rola aktywności fizycznej w naszym życiu jest bardzo duża. Musimy zatem zwrócić większą uwagę na naszą aktywność, jeżeli chcemy być sprawni fizycznie i zdrowi przez wiele lat.
Dlaczego unikanie siedzącego trybu życia jest ważne
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że brak aktywności fizycznej ma związek z 3,2 milionami zgonów rocznie w skali globalnej.1 Osobom dorosłym zaleca się 150 minut umiarkowanie intensywnych ćwiczeń tlenowych tygodniowo (np. bieg, szybki marsz, pływanie; każda czynność która sprawia, że czujesz ciepło i lekko dyszysz). Dzieci powinny spędzić przynajmniej 60 minut dziennie na aktywności fizycznej. Aktywność fizyczna zmniejsza to ryzyko chorób niezakaźnych, w tym raka piersi i jelita grubego, cukrzycy i chorób układu krążenia (CVD).1 Mimo to ostatnie wyniki badań budzą obawy, że nawet u osób ćwiczących regularnie, istnieje ryzyko zagrożenia związanego z siedzącym trybem życia. Czytaj więcej ....
ANOREKSJA  - AUTYZM
Dziewczyny z anoreksją wykazują łagodne cechy autyzmu, sugerują nowe badania w czasopiśmie Molecular Autism.
W porównaniu do typowych nastolatek, dziewczęta z anoreksją mają ponadprzeciętną liczbę cech autystycznych, wykazują silne zainteresowanie systemami (ważne stają się zasady opisujące i porządkujące otaczającą rzeczywistość).
Posiadają niski poziom empatii i są bardzo skoncentrowane na sobie. Dochodzi również do wytworzenia się  podobnych zmian w strukturze i funkcji rejonów mózgu odpowiedzialnych za percepcję społeczną.
Dr Bonnie Auyeung uważa, że odsetek kobiet z autyzmem może być o wiele wyższy z powodu stawiania błędnych diagnoz.  Niesie to nowe możliwości terapii dziewcząt z anoreksją.  W niektórych przypadkach przy terapii anoreksji pomocne może być zwiększanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych oraz przesunięcie zainteresowań z dala od masy ciała i diety na inne, ale równie uporządkowane i systematyczne tematy. Więcej informacji ...

Światowy Dzień Zdrowia 2016 − Pokonaj cukrzycę!
W Europejskim Regionie WHO liczba zachorowań na cukrzycę rośnie we wszystkich grupach wiekowych – obecnie w niektórych państwach choruje już 10 – 12% obywateli. Nasilenie epidemii cukrzycy jest ściśle związane z wyraźnym wzrostem nadwagi i otyłości, niezdrowym sposobem żywienia, brakiem aktywności fizycznej i trudnymi warunkami społeczno-ekonomicznymi.  Opanowanie umiejętności czytania to przełomowy moment w życiu dziecka. Wczesne opanowanie umiejętności czytania i pisania jest ważniejsze dla dziecka niż się powszechnie zwykło sądzić. Gotowość do czytania nie pojawia się nagle, lecz kształtuje od początku życia, a właściwa stymulacja procesów poznawczych – takich jak spostrzeganie, odbieranie wrażeń, wyobraźnia, koncentracja uwagi, myślenie i pamięć- to podstawa sukcesu. Można wyróżnić kilka podstawowych warunków nabywania umiejętności czytania i pisania:

  • dobrą orientacje przestrzenną,
  • sprawność w posługiwaniu się rękami oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz słuchowo – ruchowej,
  • doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej, poprawność mówienia,
  • wytwarzanie statycznych i ruchowych wyobrażeń kształtów graficznych, zrozumienie istoty symbolu,
  • pozytywne nastawienie emocjonalno – społeczne.
W Polsce, na przestrzeni ostatnich lat, pojawiło się wiele nowych koncepcji nauki czytania, umownie nazywanych „metodami”.

Warto wiedzieć
29 grudnia 2015 roku Parlament Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 35).
Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej, o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w klasie pierwszej.
Rodzice mogą zapisać do klasy pierwszej dziecko 6-letnie, które nie uczęszczało do przedszkola. Muszą jednak uzyskać opinię o możliwości rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Na wniosek rodziców – złożony do końca marca 2016 r. – w roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasach odpowiednio pierwszej i drugiej mogą kontynuować dzieci:
– urodzone w 2009 r., które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie pierwszej,
– urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy drugiej szkoły podstawowej.

Zapraszamy na zajęcia:
- Robotyki (8-16 lat)
- Sekrety elektroniki (6-8 lat)
Zajęcia stymulują wyobraźnię oraz rozwijające twoją inteligencję
i zainteresowania. Pozwalają podróżować po świecie nauki. Dają możliwość budowania własnych urządzeń elektronicznych.
Zapisy osobiście w Poradni
lub pod numerem telefonu: 514 815 222

Młodzież a telefony komórkowe - czy to już fonoholizm?
Czy współczesny nastolatek wyobraża sobie choćby jeden dzień bez telefonu komórkowego? Niestety, nie - tak wynika z raportu „Młodzież a telefony komórkowe"  zrealizowanego przez TNS OBOP w ramach kampanii „Uwaga! Fonoholizm". Uczniowie korzystają z komórek na przerwach, na lekcjach, w domu i w trakcie czasu wolnego. Model telefonu i jego najnowsze funkcje stają się częstym przedmiotem rozmów między nastolatkami oraz przedmiotem ich zainteresowań. Zbyt duże przywiązanie do telefonu komórkowego może prowadzić do stopniowego uzależnienia.
Od września uczestnicy zajęć z Robotyki będą mogli kontynuować zajęcia bezpłatnie gdyż rozpoczniemy realizację nowego projektu "Oswoić matematykę - zajęcia z robotem". Zajęcia będą mogły odbywać się dzięki Stowarzyszeniu Wspierania Edukacji "Abakus" i dofinansowaniu uzyskanemu w ramach programu "mPotęga".  Wyniki zeszłorocznej matury są alarmujące. Aż 1/4 maturzystów potknęła się właśnie na matematyce. Słabo wypadają również wyniki gimnazjalnych egzaminów z tego przedmiotu. Eksperci twierdzą, że młodzi ludzie zamiast uczyć się matematycznych sposobów myślenia, uczą się schematów rozwiązywania zadań ...więcej
     Problemy, z którymi można się do nas zwracać:
-stres, nieradzenie sobie w różnych sytuacjach życiowych,
-problemy emocjonalne,
-problemy w relacjach w pracy,
-wypalenie zawodowe,
-konflikty rodzinne,
-problemy wychowawcze,
-zaburzenia zachowania (koncentracji uwagi, nadruchliwość, nadmierna impulsywność, agresja, zachowania antyspołeczne),
-nieadekwatna samoocena, kłopoty z autoprezentacją
-wybór dalszego kierunku kształcenia,
-trudności w nauce (dysleksja, dyskalkulia, dysortografia wydajemy opinie honorowane przez szkoły i przez Okręgowe Komisje Edukacyjne),
-braki w wiadomościach szkolnych, przygotowanie do egzaminów,
-brak motywacji do nauki, nieumiejętność uczenia się, słabe wyniki szkolne pomimo wysiłku,
-brak gotowości szkolnej,
-problemy rozwojowe małych dzieci,
-lęki dziecięce,
-zaburzenia rozwoju mowy, języka, wady wymowy.

Poradnia prowadzi:

- diagnozę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną,
- terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną,
- warsztaty twórczej aktywności
- terapię zajęciową
- doradztwo zawodowe,
- terapię małżeńską, rodzinną i par,
- pomoc w problemach wychowawczych i edukacyjnych,
- pomoc w trudnych sytuacjach życiowych,
- szkolenia i warsztaty dla firm
Wróć do spisu treści