Poradnia

Przejdź do treści

Menu główne:


Światowy Dzień Zdrowia 2016 − Pokonaj cukrzycę!
W Europejskim Regionie WHO liczba zachorowań na cukrzycę rośnie we wszystkich grupach wiekowych – obecnie w niektórych państwach choruje już 10 – 12% obywateli. Nasilenie epidemii cukrzycy jest ściśle związane z wyraźnym wzrostem nadwagi i otyłości, niezdrowym sposobem żywienia, brakiem aktywności fizycznej i trudnymi warunkami społeczno-ekonomicznymi.  

Opanowanie umiejętności czytania to przełomowy moment w życiu dziecka. Wczesne opanowanie umiejętności czytania i pisania jest ważniejsze dla dziecka niż się powszechnie zwykło sądzić. Gotowość do czytania nie pojawia się nagle, lecz kształtuje od początku życia, a właściwa stymulacja procesów poznawczych – takich jak spostrzeganie, odbieranie wrażeń, wyobraźnia, koncentracja uwagi, myślenie i pamięć- to podstawa sukcesu. Można wyróżnić kilka podstawowych warunków nabywania umiejętności czytania i pisania:

  • dobrą orientacje przestrzenną,
  • sprawność w posługiwaniu się rękami oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz słuchowo – ruchowej,
  • doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej, poprawność mówienia,
  • wytwarzanie statycznych i ruchowych wyobrażeń kształtów graficznych, zrozumienie istoty symbolu,
  • pozytywne nastawienie emocjonalno – społeczne.
W Polsce, na przestrzeni ostatnich lat, pojawiło się wiele nowych koncepcji nauki czytania, umownie nazywanych „metodami”. 

Warto wiedzieć
29 grudnia 2015 roku Parlament Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 35).
Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej, o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w klasie pierwszej.
Rodzice mogą zapisać do klasy pierwszej dziecko 6-letnie, które nie uczęszczało do przedszkola. Muszą jednak uzyskać opinię o możliwości rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Na wniosek rodziców – złożony do końca marca 2016 r. – w roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasach odpowiednio pierwszej i drugiej mogą kontynuować dzieci:
– urodzone w 2009 r., które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie pierwszej,
– urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy drugiej szkoły podstawowej.

Młodzież a telefony komórkowe - czy to już fonoholizm?
Czy współczesny nastolatek wyobraża sobie choćby jeden dzień bez telefonu komórkowego? Niestety, nie - tak wynika z raportu „Młodzież a telefony komórkowe"  zrealizowanego przez TNS OBOP w ramach kampanii „Uwaga! Fonoholizm". Uczniowie korzystają z komórek na przerwach, na lekcjach, w domu i w trakcie czasu wolnego. Model telefonu i jego najnowsze funkcje stają się częstym przedmiotem rozmów między nastolatkami oraz przedmiotem ich zainteresowań. Zbyt duże przywiązanie do telefonu komórkowego może prowadzić do stopniowego uzależnienia.
Od września uczestnicy zajęć z Robotyki będą mogli kontynuować zajęcia bezpłatnie gdyż rozpoczniemy realizację nowego projektu "Oswoić matematykę - zajęcia z robotem". Zajęcia będą mogły odbywać się dzięki Stowarzyszeniu Wspierania Edukacji "Abakus" i dofinansowaniu uzyskanemu w ramach programu "mPotęga".  Wyniki zeszłorocznej matury są alarmujące. Aż 1/4 maturzystów potknęła się właśnie na matematyce. Słabo wypadają również wyniki gimnazjalnych egzaminów z tego przedmiotu. Eksperci twierdzą, że młodzi ludzie zamiast uczyć się matematycznych sposobów myślenia, uczą się schematów rozwiązywania zadań ...więcej
Zapraszamy na zajęcia:
- Robotyki (8-16 lat)
- Sekrety elektroniki (6-8 lat)
Zajęcia stymulują wyobraźnię oraz rozwijające twoją inteligencję
i zainteresowania. Pozwalają podróżować po świecie nauki. Dają możliwość budowania własnych urządzeń elektronicznych.
Zapisy osobiście w Poradni
lub pod numerem telefonu: 514 815 222
     Problemy, z którymi można się do nas zwracać:
-stres, nieradzenie sobie w różnych sytuacjach życiowych,
-problemy emocjonalne,
-problemy w relacjach w pracy,
-wypalenie zawodowe,
-konflikty rodzinne,
-problemy wychowawcze,
-zaburzenia zachowania (koncentracji uwagi, nadruchliwość, nadmierna impulsywność, agresja, zachowania antyspołeczne),
-nieadekwatna samoocena, kłopoty z autoprezentacją
-wybór dalszego kierunku kształcenia,
-trudności w nauce (dysleksja, dyskalkulia, dysortografia wydajemy opinie honorowane przez szkoły i przez Okręgowe Komisje Edukacyjne),
-braki w wiadomościach szkolnych, przygotowanie do egzaminów,
-brak motywacji do nauki, nieumiejętność uczenia się, słabe wyniki szkolne pomimo wysiłku,
-brak gotowości szkolnej,
-problemy rozwojowe małych dzieci,
-lęki dziecięce,
-zaburzenia rozwoju mowy, języka, wady wymowy.

Poradnia prowadzi:

- diagnozę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną,
- terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną,
- warsztaty twórczej aktywności
- terapię zajęciową
- doradztwo zawodowe,
- terapię małżeńską, rodzinną i par,
- pomoc w problemach wychowawczych i edukacyjnych,
- pomoc w trudnych sytuacjach życiowych,
- szkolenia i warsztaty dla firm
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego