6-latek w szkole - Poradnia

Przejdź do treści

Menu główne:

6-latek w szkole

Uczniowie zwłaszcza klas młodszych mają zwykle ogromne nastawienie na sukces. Jeżeli osiągnie ich kilka, ulega jakby uzależnieniu od sukcesu. Porażka jest wtedy bardzo przeżywana. Pamiętajmy-każde dziecko rozpoczynające naukę w szkole chce się dobrze uczyć. Kiedy pojawiają się trudności, pojawia się również ogromny stres, związany z oceną szkolną, która nie jest zadowalająca. Nastawienie na rozwiązanie problemu jest jedynym wyjściem. Nastaw się zawsze na rozwiązanie problemu (niepowodzenia szkolnego), a nie na krytykę dziecka. Dziecko ma takie same uczucia jak dorosły. Nie warto więc karać dziecka, warto je uczyć i pomagać mu. Pamiętajmy o tym, jak bardzo bolesne dla dziecka jest słuchanie o swoich problemach i niedoskonałościach. Opowiadanie o nich innym osobom w jego obecności, nawet członkom rodziny jest formą upokarzania. Warto również poruszyć problem karania gdyż przynosi ona więcej szkody niż pożytku. Wartościowe jest uczenie ponoszenia konsekwencji swoich słów, czynów i zachowań. Polegają one na rozwiązywaniu problemu, a nie osądzeniu czy też potępieniu dziecka. Ponoszenie konsekwencji to naprawienie szkody, przeproszenie kogoś, zadośćuczynienie. Jednak co najważniejsze powinniśmy wysłuchać dziecko, zapytać co się wydarzyło, jak się wówczas czuło i dlaczego tak postąpiło. Najczęściej powodem złego zachowania są pojawiające się uczucia- złości, zazdrości, niesprawiedliwości. Kolejnym krokiem powinna być rozmowa na temat odczuć drugiej strony i możliwości znalezienia rozwiązania. Umiejętności te wchodzą w zakres inteligencji emocjonalnej, która jest jest jednym  z najlepszych wyznaczników sukcesów w życiu. Inteligencja emocjonalna to:
-relacje z samym sobą (samoświadomość, samoocena i samokontrola);
-relacje z innymi (empatia, asertywność, perswazja, przywództwo i współdziałanie);
-stosunek do zadań, wyzwań i działań (motywacja, zdolności adaptacyjne i sumienność).
Kolejną ważną umiejętnością jest empatia. Dzieci w młodszym wieku nie mają umiejętności wczuwania się w stany emocjonalne innych. Empatii muszą się dopiero uczyć. Asertywność jest kolejną umiejętnością której dzieci uczą się od rodziców. Umiejętność ta sprowadza się do wyrażania własnych uczuć, sądów, postaw, wartości w sposób niekrzywdzący innych. Dzieci w tym wieku mają niewielkie doświadczenie w związku z tym wiele sytuacji spostrzegają jako bez wyjścia. Warto więc zadbać o to aby życie dziecko było jak najbardziej przewidywalne, uporządkowane. Warto sporządzić ramowy plan dnia, zawierający np. godziny wstawania, posiłków, odrabiania lekcji, czasu wolnego itp. Plan nie powinien być zbyt szczegółowy a drobne odstępstwa od planu dopuszczalne. Siedmiolatek nie potrafi odróżnić problemów ważnych od nieważnych, małych od dużych. Dlatego warto pochylić się nad każdym problemem dziecka. Większość złych zachowań dziecka jest próbą rozładowania przykrych emocji, przede wszystkim lęku, manifestowaniem braku poczucia bezpieczeństwa. Jest więc wołaniem o pomoc.
Co nieco o kontaktach ze szkołą
Przestrzeganie kilku prostych zasad znacznie ułatwi Ci kontakt z nauczycielem Twojego dziecka. A oto one:
● przed wyjściem do szkoły zadbaj o swój wygląd, poprawi Ci to nastrój i doda pewności siebie;
● w czasie rozmowy patrz nauczycielowi prosto w oczy;
● uważnie słuchaj tego, co chce Ci przekazać;
● jeżeli jego wypowiedź jest niejasna i budzi wątpliwości, zadawaj dodatkowe pytania;
● śmiało wyrażaj swoje zdanie, nawet jeżeli nie zgadzasz się z rozmówcą;
● jeżeli poczujesz się dotknięty, powiedz o tym otwarcie;
● nie oceniaj i nie krytykuj nauczyciela, powiedz, czego od niego oczekujesz; wymagaj zawsze propozycji rozwiązania problemu i mów o tym;
● przedstaw swoje propozycje i pomysły;
● jasno określ, czy takie rozwiązanie Ci odpowiada, jeżeli nie – odmowę uzasadnij.

Kilka pozytywnych myśli:
✔ Najważniejsze, aby Twoje dziecko było zdrowe fizycznie i psychicznie.
✔ Szkoła jest daleka od doskonałości.
✔ Jesteś klientem szkoły, masz prawo dużo wymagać i otrzymywać pomoc.
✔ Poza szkołą i nauką szkolną dziecko także bogaci swą wiedzę i umiejętności.
✔ Nie ma idealnych rodziców ani idealnych rodzin.
✔ Kariera szkolna nie jest jedyną ważną dziedziną życia.
✔ Każde dziecko jest zdolne, tylko niektóre są wszechstronne.
✔ Dziecko z trudnościami w nauce może w życiu wiele osiągnąć. Przykładami niech będą geniusze, których w dzieciństwie uznano za nieuków, np.: Isaac Newton, Albert Einstein, Ludwik Pasteur, Tomasz Edison.
✔ Nie każdy może zostać prymusem, każdy może zostać człowiekiem szczęśliwym.
✔ Warto cieszyć się z sukcesów, nie wolno zniechęcać się niepowodzeniami.
✔ Wszyscy mają prawo do szczęśliwego pobytu w szkole.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego