Cennik - Poradnia

Przejdź do treści
NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 5; 11-400 KĘTRZYN
TEL.: 514 815 222; E-MAIL: PORADNIAKETRZYN@GMAIL.COM
WWW.PORADNIAKETRZYN.PL

Nazwa usługi   
(ceny obowiązują od 01.02.2016r)
Czas trwania
Cena brutto
Adresaci
Badanie psychologiczne kierowców
ok.60-90 min
150,00 zł
Osoby dorosłe
Badania psychologiczne kierowców po odebraniu prawa jazdy przez Policję itp.
ok.60-90 min150,00 zł
Osoby dorosłe
Indywidualna konsultacja psychologiczna (pomoc w problemach emocjonalnych, wychowawczych, pierwsze spotkanie przed podjęciem psychoterapii)
50min
150,00 złRodzice, dzieci, nauczyciele
Indywidualna konsultacja pedagogiczna (pomoc w problemach motywacyjnych, wychowawczych, edukacyjnych)
50min
100,00 zł
Rodzice, dzieci
Kolejne spotkanie terapeutyczne indywidualne
55min
150,00 zł
Osoby dorosłe
Terapia indywidualna dzieci do 16 roku życia
55min
150,00 złDzieci, młodzież
Biofeedback eeg30-40 min
50,00 zł
Dzieci, młodzież, osoby dorosłe
Badanie psychologiczno-pedagogiczne przyczyn trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, inne trudności) z opinią dla szkoły w sprawie dostosowania wymagań/objęcia kontrolą
2 spotkania po ok.60 min
300,00 zł
Dzieci, młodzież
Badanie psychologiczne (diagnoza zdolności poznawczych, osobowości, zainteresowań zawodowych) oraz doradztwo w wyborze kierunku kształcenia i zawodu zgodnego z predyspozycjami psychicznymi
2 spotkania po ok.60 min
300,00 zł
Dzieci, młodzież, osoby dorosłe
Badanie psychologiczne małego dziecka z opinią (dla potrzeb orzekania o niepełnosprawności, o wczesnym wspomaganiu rozwoju, dla lekarzy i in.)
2 spotkania po ok.60 min
300,00 zł
Dzieci
Inne badania psychologiczne, pedagogiczne (zaświadczenia, opinie)2 spotkania po ok.60 min
300,00 zł
Osoby dorosłe
Terapia pedagogiczna (instrumental enrichment-max. 4 osób w grupie)
55 min
50,00 złDzieci, młodzież
Terapia  pedagogiczna indywidualna 55 min100,00 złDzieci, młodzież
Zajęcia z robotyki ( max. 4 osób w grupie)
55 min40,00 złDzieci, młodzież
Grupowe zajęcia edukacyjne ( max. 4 osób w grupie )55 min
50,00 zł
Dzieci, młodzież
Grupowe zajęcia rozwijające sprawność manualną, grafomotoryczną ( max. 4 osób w grupie )55 min
50,00 zł
Dzieci
Terapia grupowa
m.in. socjoterapia, uzależnienia behawioralne (internet, telefon, gry hazardowe)
60 min50,00 złDzieci, młodzież, osoby dorosłe
Warsztaty, szkolenia
  Cena oraz czas trwania szkolenia do uzgodnienia

Wróć do spisu treści