Cennik - Poradnia

Przejdź do treści

Menu główne:

Cennik

Nazwa usługi   
(ceny obowiązują od 01.02.2016r)
Czas trwania
Cena brutto
Adresaci
Badanie psychologiczne kierowców
Badania psychologiczne kierowców po odebraniu prawa jazdy przez Policję itp.
ok.60-90 min150,00 zł
Osoby dorosłe
Indywidualna konsultacja psychologiczna (pomoc w problemach emocjonalnych, wychowawczych, pierwsze spotkanie przed podjęciem psychoterapii)
50min
100,00 złRodzice, dzieci, nauczyciele
Indywidualna konsultacja pedagogiczna (pomoc w problemach motywacyjnych, wychowawczych, edukacyjnych)
50min
80,00 zł
Rodzice, dzieci, nauczyciele
Kolejne spotkanie terapeutyczne indywidualne
55min
90,00 zł
Osoby dorosłe
Terapia indywidualna dzieci do 16 roku życia
55min
90,00 złDzieci, młodzież
Biofeedback eeg30-40 min
40,00 zł
Dzieci, młodzież, osoby dorosłe
Badanie psychologiczno-pedagogiczne gotowości szkolnej oraz ryzyka wystąpienia trudności w uczeniu się (w tym diagnoza inteligencji i funkcjonowania emocjonalnego) z opinią dla szkoły/przedszkola w sprawie objęcia pomocą/odroczenia obowiązku szkolnego/przyspieszenia obowiązku szkolnego
2 spotkania po ok.60 min
250,00 zł
Dzieci
Badanie psychologiczno-pedagogiczne przyczyn trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, inne trudności) z opinią dla szkoły w sprawie dostosowania wymagań/objęcia kontrolą
2 spotkania po ok.60 min
250,00 zł
Dzieci, młodzież
Badanie psychologiczne (diagnoza zdolności poznawczych, osobowości, zainteresowań zawodowych) oraz doradztwo w wyborze kierunku kształcenia i zawodu zgodnego z predyspozycjami psychicznymi
2 spotkania po ok.60 min
250,00 zł
Dzieci, młodzież, osoby dorosłe
Badanie psychologiczne małego dziecka z opinią (dla potrzeb orzekania o niepełnosprawności, o wczesnym wspomaganiu rozwoju, dla lekarzy i in.)
2 spotkania po ok.60 min
250,00 zł
Dzieci
Inne badania psychologiczne, pedagogiczne (zaświadczenia, opinie)2 spotkania po ok.60 min
250,00 zł
Osoby dorosłe
Terapia pedagogiczna (instrumental enrichment-max. 4 osób w grupie)
55 min
50,00 złDzieci, młodzież
Usługi edukacyjne55 min40,00 złDzieci, młodzież
Zajęcia z robotyki ( max. 4 osób w grupie)
90 min20,00 złDzieci, młodzież
Grupowe zajęcia edukacyjne ( max. 4 osób w grupie )55 min
25,00 zł
Dzieci, młodzież
Grupowe zajęcia rozwijające sprawność grafomotoryczną ( max. 4 osób w grupie )55 min
20,00 zł
Dzieci
Terapia grupowa
m.in. uzależnienia behawioralne (internet, telefon, gry hazardowe)
60 min35,00 złDzieci, młodzież, osoby dorosłe
Warsztaty, szkolenia 
   Cena oraz czas trwania szkolenia do uzgodnienia 

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego