Fonoholizm - Poradnia

Przejdź do treści
Jeśli młody człowiek:
  • Przywiązuje wyjątkową rolę do telefonu komórkowego, towarzyszy mu on w każdej wykonywanej czynności. Musi mieć go cały czas przy sobie, często nosząc ze sobą np. dodatkową baterię;
  • Odczuwa niepokój, staje się nerwowy, nadpobudliwy, jeśli nie ma ze sobą telefonu komórkowego;
  • Odczuwa stałą potrzebę kontaktowania się z innymi przez telefon, a unika kontaktów bezpośrednich;
Porozmawiaj z nim, ale także z innymi rodzicami. Być może warto skonsultować się także z psychologiem. W naszej poradni planujemy otworzyć grupę dla młodzieży uzależnionej od telefonu, internetu. Zapraszamy do kontaktu z nami.

Zagrożenia wynikające z nadmiernego używania telefonu komórkowego:
  • Osłabienie tradycyjnych więzi społecznych, zarówno w rodzinie jak i kontaktach z rówieśnikami;
  • Zubożenie języka komunikacji. Młody człowiek, np.: pisząc smsy używa specyficznego, skrótowego języka. Ten sposób komunikacji przenosi często na kontakty bezpośrednie, co prowadzi do częstych błędów językowych, widocznych w mowie i piśmie;
  • Trudności w nawiązywaniu relacji bezpośrednich;
  • Zanik zainteresowań i pasji młodego człowieka;
  • Zaburzenia funkcji biologicznych, tj.: odżywianie, sen co może przełożyć się na trudności w nauce, a później w pracy;


Fonoholizm to inaczej uzależnienie od telefonu komórkowego. Jest to zjawisko nowe, ale opiera się na mechanizmie analogicznym, który występuje w przypadku uzależnienia od narkotyków, papierosów czy alkoholu. Objawia się nadmiernym przywiązywaniem uwagi do telefonu komórkowego oraz nadużywaniem go w różnych codziennych sytuacjach. W konsekwencji może powodować osłabienie tradycyjnych więzi społecznych, zarówno w rodzinie jak i kontaktach z rówieśnikami, zubożenie języka komunikacji. Młody człowiek, np.: pisząc smsy używa specyficznego, skrótowego języka. Ten sposób komunikacji przenosi często na kontakty bezpośrednie, a to może prowadzić do częstych błędów językowych, widocznych w mowie i piśmie. W dłuższej perspektywie syndrom nadmiernego uzależnienia od telefonu komórkowego może powodować trudności w nawiązywaniu relacji bezpośrednich, zanik zainteresowań i pasji młodego człowieka, zaburzenia funkcji biologicznych, tj.: odżywianie, sen co może przełożyć się na trudności w nauce, a później w pracy. Jeśli młody człowiek przywiązuje wyjątkową rolę do telefonu komórkowego, towarzyszy mu on w każdej wykonywanej czynności. Musi mieć go cały czas przy sobie, często nosząc ze sobą np. dodatkową baterię. Ponadto odczuwa niepokój, staje się nerwowy, nadpobudliwy jeśli nie ma ze sobą telefonu komórkowego lub odczuwa stałą potrzebę kontaktowania się z innymi przez telefon, a przy tym unika kontaktów bezpośrednich należy dotrzeć do przyczyny tego stanu rzeczy. Jak twierdzi Anna Niziołek: Główna przyczyna tkwi, w tym, że dla dzisiejszej młodzieży telefon jest naturalnym elementem rzeczywistości. To już jest takie pokolenie, które uczyło się świata poprzez komputer czy telefon i trudno jest im wyobrazić sobie jak inaczej można się z kimś umówić czy skontaktować. Dlatego też tak trudna może być walka z tym zjawiskiem.

Czy wiesz, że aż dla 60% badanych nastolatków zdarzyło się korzystać z telefonu komórkowego podczas lekcji w szkole, a prawie co piąty (18%) robił to w czasie sprawdzianu czy klasówki. Co więcej, 44% badanych zakłóca rodzinny posiłek korzystaniem z komórki. Nastolatki korzystają z telefonu także podczas filmu w kinie czy przedstawienia w teatrze (28%),
a nawet w trakcie mszy w kościele (8%). Takie nadużywanie telefonu komórkowego może prowadzić do fonoholizmu.

Materiały pochodzą ze strony www.uwagafonoholizm.pl/


poradnia
Wróć do spisu treści