Kreatywność - Poradnia

Przejdź do treści


Ż
ycie jest w kolorze,  który ma twoja wyobraźnia. Marek Aureliusz
   
Dzieci od pierwszego dnia uczą się poprzez eksperymentowanie  na  przedmiotach i osobach, które znajdują się w ich otoczeniu. Stwarzajmy więc jak najwięcej okazji, by dzieci doświadczały i opowiadały o tym, czego się uczą. Kryzys tradycyjnej szkoły wynika z szybkiego postępu cywilizacyjnego. Przekonanie, że dorośli wiedzą lepiej czego i jak dziecko powinno się uczyć zabija kreatywność dzieci. Badania wskazują, iż po trzech latach chodzenia do szkoły ciekawość dzieci i ich gotowość do badania problemów maleje. Im więcej w szkole schematów, często utrwalanych kosztem rozumienia tego, co się robi, tym bardziej ograniczona staje się twórczość dzieci. Polska szkoła w niewielkim stopniu uczy rozwiązywania zadań wymagających rozumowania matematycznego, stosowania wiedzy w praktyce czy rozwiązywania problemów. Dziecko jako konstruktor wiedzy o świecie, aktywny badacz odkrywający środowisko poprzez różnorodne doświadczenia a nie bierny odbiorca bodźców.
Wróć do spisu treści