Mity i fakty-dzieci zdolne - Poradnia

Przejdź do treści
Mity
Fakty
Wybitne uzdolnienia u dzieci to w rzeczywistości tylko nadmierna ambicja rodziców.Rodzice często nie są świadomi tego, jaki potencjał intelektualny reprezentują ich dzieci.
Wybitne zdolności rozwijają się same w trakcie dorastania dziecka.Wybitne zdolności zanikają bez wsparcia i pozytywnych bodźców z otoczenia.
Wybitnie zdolne dzieci po otrzymaniu wsparcia miałyby w szkole same szóstki.Wiele wybitnie zdolnych dzieci ma poważne problemy
w szkole.
Wybitne uzdolnienia u dzieci są efektem
wybujałej fantazji ich rodziców.
Wybitnie uzdolnione dzieci są z natury
ciekawe świata i żądne wiedzy.
Każdy rodzaj wsparcia zwiększa tylko przewagę wybitnie zdolnych dzieci nad pozostałymi.Dzieci wybitnie uzdolnione, które nie otrzymują wsparcia, trafiają nawet do szkół specjalnych.
Należy hamować rozwój dzieci wybitnie zdolnych, aby się nie stały aroganckie.Dzieci wybitnie zdolne stają się aroganckie, gdy się bezsensownie hamuje ich rozwój.
Wybitnie zdolne dzieci powinny się nauczyć cierpliwie czekać.Wybitnie zdolne dzieci potrzebują intelektualnej aktywności i chętnie się uczą.
Rodzice powinni pozwolić swoim wybitnie zdolnym dzieciom być dziećmi.Wybitnie zdolne dzieci działają z własnej inicjatywy i są na swój własny sposób dziećmi.
Wybitnie zdolne dzieci muszą się nauczyć dopasowywać do otoczenia.Nie da się obniżyć potencjału intelektualnego dziecka przez naciśnięcie odpowiedniego guzika.
Depresyjne nastroje wybitnie zdolnych dzieci
są wynikiem nadmiernej ambicji
rodziców.
Depresyjne nastroje wybitnie zdolnych dzieci są wynikiem niewystarczających intelektualnych wymagań stawianych im w szkole i przedszkolu.
Wybitnie zdolne dzieci powinny więcej czasu
spędzać z rówieśnikami zamiast tyle czytać.
Wybitnie zdolne dzieci uwielbiają czytać i nie wolno im tego zabraniać.
Wybitnie zdolne dzieci powinny umieć pomóc
sobie same.
Wybitnie zdolne dzieci bez wsparcia otoczenia nie znajdują odpowiednich wyzwań intelektualnych
i rezygnują z poszukiwań.
Wróć do spisu treści