mPotęga - Poradnia

Przejdź do treści
Wiele uwagi w Polsce poświęca się problemowi niewystarczającej liczby inżynierów i osób z technicznym wykształceniem na rynku pracy. Jednocześnie coroczne oblężenie uczelni na kierunkach humanistycznych przez młodych ludzi, pokazuje, że wciąż obawiają się oni matematyki. Nie od dziś wiadomo, że aby budować kapitał intelektualny Polski, należy inwestować w rozwój kompetencji matematycznych oraz cyfrowych młodych ludzi.
Program „mPotęga” ma na celu zainspirowanie nauczycieli i pasjonatów matematyki do zerwania ze schematami, rutyną lekcji matematyki oraz rozbudzenie u dzieci i młodzieży zainteresowania tym przedmiotem.
Wróć do spisu treści