Psychologia transportu - Poradnia

Przejdź do treści
Przebieg badania
I Część - wywiad i ogólne informacje, niezbędne do wystawienia właściwego orzeczenia (potrzebny jest nasz dowód osobisty)
II Część -testy psychologiczne. Najczęściej stosowanym jest Test Matryc Ravena, z niektórymi pytaniami testu możemy zapoznać się tutaj
        
Możemy w niektórych przypadkach  zostać poproszeniu również o rozwiązanie testu temperamentu lub radzenia sobie sobie ze stresem.
III część -badania sprawności psychomotorycznej

Posiadamy wszelkie wymagane zezwolenia konieczne do prowadzenia badań psychotechnicznych i wystawiania odpowiednich orzeczeń i opinii.
Oferujemy pełny zakres profilaktycznych badań psychologicznych w ramach medycyny pracy oraz badań kwalifikacyjnych:
Kierowców zawodowych oraz amatorów (osoby kierujące pojazdami w celach służbowych):
-kierowców zarówno prowadzących samochód w celach służbowych (np. przedstawiciele handlowi),
jak i zawodowych w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy
-kierowców pojazdów uprzywilejowanych
-instruktorów nauki jazdy
-egzaminatorów nauki jazdy
-osób ubiegających się o pozwolenie do kierowania tramwajem oraz kierujących tramwajem
-kandydatów na kierowców oraz kandydatów na instruktorów i egzaminatorów
-kierowców wykonujących transport drogowy (przewozy pojazdem powyżej 3,5 tony oraz przewożących pasażerów)
-przedsiębiorców wykonujących osobiście transport (samozatrudnienie)
Kierowców skierowanych na badania na wniosek lekarza lub Komendy Policji:
-kierowców skierowanych na badania przez Policję w wyniku przekroczenia 24 punktów karnych
-osób prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu
-sprawców wypadków, w których pojawili się zabici lub ranni
-kierujących skierowanych przez lekarza, jeżeli w wyniku badania lekarskiego stwierdzona zostanie konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego
Operatorów i osoby wymagające pełnej sprawności psychoruchowej (kieruje lekarz):
-operatorów wszelkiego rodzaju sprzętu budowlanego, ciężkiego (np. koparek, dźwigów), wózków widłowych, żurawi, suwnic i innego sprzętu wymagającego specjalistycznych badań psychologicznych
-osób pracujących na wysokości.
Badania psychologiczne po utracie prawa jazdy ...czytaj więcej

Aby szybko i sprawnie przejść badanie psychologiczne należy przyjść wypoczętym i wyspanym, a w dniu poprzedzającym badanie należy nie spożywać alkoholu ani innego środka psychoaktywnego.
Ponadto należy zabrać ze sobą:
-Dokument tożsamości (prawo jazdy, dowód osobisty lub paszport).
-Aktualne okulary bądź soczewki kontaktowe jeśli używamy.
-Skierowanie na badanie psychologiczne wystawione przez Policję, pracodawcę lub lekarza, jeśli zostało wystawione.
Badanie trwa ok. 1-1,5 godziny i zakończone jest szczegółowym omówieniem uzyskanych wyników oraz wydaniem odpowiedniego orzeczenia.

W ostatnim czasie można zaobserwować wzrost znaczenia i ingerencji orzecznictwa psychologicznego oraz lekarskiego w różnych dziedzinach naszego życia. Badania prowadzimy z wykorzystaniem obowiązującej w Polsce metodologii badań psychologicznych, szybko, bezstresowo.

Pracownia wyposażona jest w aktualny zestaw testów psychologicznych oraz nowoczesny sprzęt pomiarowo-kontrolny, który umożliwia prowadzenie badań:

profesjonalną i nowoczesną ciemnię kabinową, gdzie wykonujemy badania widzenia zmierzchowego oraz reakcji na olśnienie

Zastosowanie w diagnozie widzenia w mroku i wrażliwości na olśnienie.
Wyposażenie pracowni w ciemnię kabinową umożliwia przeprowadzanie badań bez konieczności adaptacji osobnego pomieszczenia.
Aparat tego typu może znajdować się w jednym pomieszczeniu wraz z pozostałymi
Ciemnia kabinowa standardowo wyposażona w zestaw aparatów pomiarowych, tj. pierścień Landolta i noktometr, w opcji także aparat widzenia kontrastu.
Kabina zawiera wentylator wyciągowy, w opcji możliwość zastosowania podglądu przez system wideo.
Cechy:
Możliwość wielokrotnego montażu i demontażu
Stałe warunki badania, a także odporność na manipulację ze strony badanych, poprzez zastosowanie przegrody oddzielającej badanego od aparatury pomiarowej.
Oddzielne oświetlenie pierścienia

wirometr, którym badamy umiejętności spostrzegania ruchu, oceny prędkości obiektów
Wykorzystywany w psychologi transportu do badań:
- kierowców
- kandydatów na kierowców
- instruktorów
- egzaminatorów
Służy do oceny podejmowania decyzji i radzenia sobie w sytuacji trudnej i niejednoznacznej
Cechy aparatu:
- natychmiastowa gotowość po włączeniu,
- długość cyklu: 40 sekund
- łatwość obsługi, ergonomiczny pulpit sterujący
Zakres badania:
prędkości: 200, 400 i 600 obr./min.
Prezentacja wyników:
- w formie procentowych różnic prędkości
- z automatycznym obliczeniem średniej i liczby błędów

stereometr służy do pomiaru widzenia przestrzennego, oceny odległości
Stosowany do badań w zakresie oceny widzenia stereoskopowego.
Stosowany do badań kierowców, operatorów wózków jezdniowych, pracowników wysokościowych, operatorów dźwigów, suwnic, pracowników obsługujących urządzenia w ruchu, instruktorów i egzaminatorów.
Cechy: zabudowana konstrukcja.
Ustawianie prętów następuje przy pomocy przycisków.
Odczyt wyników przez układ elektroniczny z prezentacją na wyświetlaczu LCD
Wybrane cechy:
- grubość prętów 10mm.
- prezentacja prawidłowego ustawienia
- dwie główne pozycje wyjściowe badania (bliż/dal)
- dwie dodatkowe pozycje wyjściowe badania
- łatwość obsługi

nowoczesny miernik czasu reakcji - aparat przeznaczony do pomiaru szybkości, adekwatności i równomierności reakcji na bodźce świetlne i dźwiękowe. 
Stosowany w takich dziedzinach jak:
- badania kierowców (psychologia transportu)
- badaniach innych grup zawodowych (psychologia pracy)
- badania naukowe
Prezentacja wyników:
- z dokładnością do 2 miejsc po przecinku i automatycznym wyliczeniem:
- średniej,
- czasu minimalnego i maksymalnego
- rozpiętości,
- liczby i rodzaju błędnych reakcji : brak reakcji, reakcja na niewłaściwy bodziec, reakcja niewłaściwym przyciskiem, reakcja przedwczesna.

Aparat do oceny koordynacji wzrokowo-ruchowej z liniowym układem bodźców (aparat piórkowskiego)
Wyposażony w nowoczesną elektronikę pomiarową, czytelny wyświetlacz LCD i ergonomiczny moduł sterujący.
Zalety: Trwałe, niezniszczalne przyciski i wytrzymała na przeciążenia obudowa aparatu.
Badane cechy:
szybkości reakcji psychomotorycznej w tempie narzuconym
koordynacja wzrokowo - ruchowa
zdolność koncentracji uwagi

Aparat umożliwia przeprowadzenie badania: w
tempo narzucone : 60, 75, 93, 107, 125, 150 bodz/min.
tempo dowolne: 30, 60, 90, 120 sek, lub 30, 50, 70 i 90 bodz.

Automatycznie oblicza:
ilość zaprezentowanych bodźców,
ilość prawidłowych reakcji
ilość pominięć
ilość reakcji błędnych
czas potrzebny na wykonanie badania
procentową ilość prawidłowych reakcji
Umożliwia przerwanie badania w dowolnym momencie, bez utraty wyników.

Tablice służące do badania oceny koordynacji, podzielności i przerzutności uwagi w warunkach presji czasowej.
Tablica ćwiczebna + 2 tablice przeznaczone do badania

aparat krzyżowy do badania koordynacji wzrokowo – ruchowej

Przeznaczony do badań kierowców, instruktorów, egzaminatorów, pracowników na stanowiskach wymagających określonej sprawności psychofizycznej.
Wyposażony w nowoczesną elektronikę pomiarową, czytelny wyświetlacz LCD i ergonomiczny moduł sterujący.
Zalety: Trwałe, niezniszczalne przyciski i wytrzymała na przeciążenia obudowa aparatu.
Badane cechy:
szybkości reakcji psychomotorycznej,
koncentracja uwagi,
dokładności spostrzegania,
szybkość podejmowania decyzji
odporność na zmęczenie
stosowany także w diagnostyce klinicznej
Aparat umożliwia przeprowadzenie badania:
tempo narzucone : 30, 50, 70, 90 bodz/min.
tempo dowolne: 30, 60, 120 sek, lub 49, 73,98 bodz.
Automatycznie oblicza:
czas trwania badania
ilość zaprezentowanych bodźców,
ilość trafnych (poprawnych) reakcji
ilość błędnych reakcji
brak reakcji (ilość bodźców pominiętych)

Wróć do spisu treści