Trening Umiejętności Społecznych - Poradnia

Przejdź do treści
Treningi umiejętności społecznych prowadzone są dla różnych grup, uczestnikami są osoby z zaburzeniami w umiejętnościach społecznych (osoby z zaburzeniami psychicznymi, zespołem Aspergera, autyzmem), jak i młodzi menadżerowie, studenci. Trening umiejętności społecznych to technika behawioralna oparta o teorię uczenia się i strategię rozwiązywania problemów. Trening ten ma ściśle określony, powtarzalny schemat. Najczęściej stosowane techniki pracy to odrywanie ról, modelowanie, udzielanie wzmocnień
i informacji zwrotnych, przydzielanie zadań domowych. Treningi umiejętności społecznych przynoszą lepszy efekt gdy odbywają się podczas zajęć grupowych. Każde spotkanie treningowe rozpoczyna się od przypomnienia celów treningu oraz omówienia korzyści jakie mogą wynikać z ćwiczenia sprawności komunikowania się z ludźmi. Często wraca się również do przypomnienia tych elementów rozmowy, które ułatwiają kontakt (mimika, gestykulacja, kontakt wzrokowy, poprawność językowa, postawa ciała). Omawia się następnie sytuacje trudne, wywołujące zagrożenie, bezradność czy lęk. Aby lepiej zobrazować daną sytuację wykorzystuje się przygotowane wcześniej nagrania wideo. Tematyka tych krótkich filmów dotyczy podstawowych trudnych sytuacji życiowych. Taki sposób pracy umożliwia lepsze skonkretyzowanie i możliwość dokładniejszej analizy pojawiających się problemów. Uczestnicy odpowiadają na wiele pytań takich, jak : Gdzie? Kiedy? Dlaczego? Do czego dąży? Jakie są prawa i obowiązki osoby wobec innych? Jakie potrzeby wyraża uczestnik scenki? Taka dokłada analiza doprowadzić pomaga uczestnika treningu do określenia swojego celu oraz przeszkód uniemożliwiających osiągnięcie go. Aby jeszcze dokładniej przyjrzeć się i poczuć sytuację , odgrywa się scenki przedstawiające omawiany problem. Aktorami są sami uczestnicy treningu, często jednak zwłaszcza początkowo są to również terapeuci. Po odegraniu ról na żywo omawia się wszystkie elementy, włączając do dyskusji wszystkie osoby uczestniczące w treningu. Następny etap to modelowanie takiej metody pokonania trudności, która wydaje się najbardziej właściwa. Konkretne nowe elementy zachowania utrwala się poprzez ponowne odegranie scenki. Po zakończeniu rozmawia się o konkretnych dobrze wykonanych elementach zadania. Trening kończy się przydzieleniem zadania domowego. Kiedy techniki prowadzenia rozmowy są już bardziej zrozumiałe i przećwiczone wprowadza się kolejny element rozszerzający trening o umiejętności definiowania problemu, szukania alternatywnych rozwiązań, rozpatrywania pozytywnych i negatywnych stron każdego rozwiązania, wybór optymalnego i wprowadzenie go w życie. Ważne aby w treningu brali aktywny udział wszyscy uczestnicy, istotne jest by każdy mógł wypowiedzieć się o problemie i być wysłuchanym. Podsumowując można powiedzieć, że dobrze przeprowadzony trening będzie składał się z trzech podstawowych elementów:
  • zdobywanie wiedzy – wiem, co trzeba zrobić
  • nabywanie umiejętności – umiem to zrobić
  • generalizacja umiejętności – to, co już umiem, wykorzystuje w codziennym życiu.
Nieco inny przebieg mają treningi umiejętności społecznych Goldsteina kierowane do dzieci. Najczęściej opierają się one o umiejętności podzielone na kroki wg R. Emmena i M. Plasmeijer'a :
Kroki do nauczenia dla każdej z umiejętności społecznych, będącej przedmiotem ćwiczenia oraz do przeprowadzania treningu związanego z ekspresją emocji:
Zawieranie znajomości z osobami dorosłymi
• Podejdź do drugiej osoby
• Popatrz na nią
• Podaj jej rękę
• Powiedz swoje imię głośno i wyraźnie
• Słuchaj uważnie imienia drugiej osoby.
Zawieranie znajomości z dziećmi
• Podejdź do dziecka
• Popatrz na nie
• Powiedz „cześć" w miły sposób
• Powiedz swoje imię głośno i wyraźnie
• Słuchaj uważnie imienia.
Słuchanie
• Popatrz na drugą osobę
• Słuchaj, co ona mówi
• Nie przerywaj
• Zapytaj o to, czego nie rozumiesz
• Powiedz, co o tym myślisz
Zadawanie pytania osobie dorosłej
• O co chcesz zapytać? (Świadomość)
• Czy możesz o to zapytać teraz?
• Popatrz na drugą osobę
• Powiedz, że chciał(a)byś o coś zapytać
• Zapytaj w jasny sposób, wyraźnie
• Wytłumacz dlaczego zadajesz to pytanie
• Uważnie słuchaj odpowiedzi
• Powiedz, co o tym myślisz
Zadawanie pytania dziecku
• O co chcesz zapytać? (Świadomość)
• Czy możesz o to zapytać teraz?
• Popatrz na drugą osobę
• Powiedz, że chciał(a)byś o coś zapytać
• Zapytaj w jasny sposób, wyraźnie
• Wytłumacz dlaczego zadajesz to pytanie
• Uważnie słuchaj odpowiedzi
• Powiedz, co o tym myślisz / jaka jest Twoja opinia / reakcja
Inicjowanie rozmowy
• Czy możesz teraz zainicjować rozmowę? (Świadomość)
• Popatrz na drugą osobę
• Mów o czymś, co oboje widzicie lub słyszycie
• Obserwuj, co robi druga osoba
• Słuchaj, co mówi druga osoba
• Czy możecie dalej rozmawiać, czy nie? (Świadomość)
Odmawianie
• Popatrz na drugą osobę
• Uważnie posłuchaj pytania
• Powiedz, czego nie rozumiesz
• Powiedz wyraźnie, ale uprzejmie 'nie'
• Wyjaśnij dlaczego mówisz nie
• Nie poddawaj się
Emocje
Ćwiczenie wstępne: rozpoznawanie wyrażania emocji za pomocą środków werbalnych i niewerbalnych: ćwiczenia „na żywo"; fotografie / obrazki; przykłady na wideo.
Wyrażanie emocji
Gniew
• Popatrz na drugą osobę
• Powiedz spokojnie, że jesteś zły/a
• Powiedz, dlaczego jesteś zła/y
• Obserwuj reakcję drugiej osoby
• Wysłuchaj, co mówi druga osoba
Rozczarowanie
• Dlaczego jesteś rozczarowany/a? (Świadomość)
• Popatrz na drugą osobę
• Powiedz, co cię rozczarowało
• Powiedz, dlaczego jesteś rozczarowany/a
• Wysłuchaj, co mówi druga osoba
• Spróbujcie wspólnie znaleźć rozwiązanie
Mówienie komplementu
• Co Ci się podoba u drugiej osoby? (Świadomość)
• Popatrz na drugą osobę
• Powiedz, co Ci się w niej podoba
• Obserwuj jej reakcję
• Wysłuchaj, co ma do powiedzenia
Reagowanie na krytykę
• Popatrz na drugą osobę
• Słuchaj uważnie, zachowaj spokój
• Powiedz, czego nie rozumiesz
• Powiedz, z czym się zgadzasz
• Powiedz, z czym się nie zgadzasz
• Wyjaśnij, jak to się stało
• Powiedz, co masz zamiar z tym zrobić
Wyrażanie krytyki
• Z czym się nie zgadzasz? / Co Ci się nie podoba? (Świadomość)
• Popatrz na drugą osobę
• Powiedz, że chcesz coś powiedzieć
• Powiedz grzecznie, z czym się nie zgadzasz (albo co Ci się nie podoba)
• Posłuchaj, co druga osoba ma do powiedzenia
• Zapytaj, co ma zamiar z tym zrobi
Wróć do spisu treści