Ulotki - Poradnia

Przejdź do treści
Royal College of Psychiatrists (Królewskie Collegium Psychiatryczne) jest  organizacją zawodową zrzeszającą psychiatrów, stojącą na stanowisku, że aby podejmować rozważne decyzje co do własnego zdrowia, człowiek musi posiadać adekwatną wiedzę na ten temat. Są  lekarzami i starają się prezentować szeroki pogląd na sprawy zdrowia.
Teksty  ulotek pisane są przez psychiatrów, którzy wchodzą w skład  Komitetu ds. Oświaty Publicznej. Współpracują oni z ekspertami w danej dziedzinie, oraz członkami Komisji Specjalnej ds. Współpracy z Pacjentami i Opiekunami.


Wróć do spisu treści