Warsztaty i szkolenia - Poradnia

Przejdź do treści

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
 • EDUKACYJNO-WYRÓWNAWCZE
 • DLA DZIECI NIEŚMIAŁYCH
 • DLA DZIECI Z NADPOBUDLIWOŚCIĄ PSYCHORUCHOWĄ
 • DLA DZIECI Z ZESPOŁEM ASPERGERA
 • ARTETERAPIA
 • TERAPIA PEDAGOGICZNA
 • INSTRUMENTAL ENRICHMENT
 • SOCJOTERAPIA
 • REHABILITACJA
 • PROGRAMOWANIE
 • PODSTAWY BIZNESU
 • JĘZYKI OBCE

DLA RODZICÓW


 • UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZE
 • SZKOŁA DLA RODZICÓW
 • DZIECKO Z NADPOBUDLIWOŚCIĄ PSYCHORUCHOWĄ
 • DZIECKO NIEŚMIAŁE
 • NASTOLATKI
 • AUTYZMEM, ZESPÓŁ ASPERGERA

DLA NAUCZYCIELI
 • DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI  EDUKACYJNYMI W SZKOLE
 • GRUPY WSPARCIA DLA NAUCZYCIELI
 • MOBINNG W PRACY
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 
DLA PRACOWNIKÓW
ZAKŁADY PRACY
 • MOBING W PRACY
 • UMIEJĘTNOŚCI RADZENIA SOBIE ZE STRESEM
 • KOMUNIKACJA W ZESPOLE
Wróć do spisu treści