Wydawanie opinii - Poradnia

Przejdź do treści


Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest uprawniona do wydawania opinii respektowanych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne podczas egzaminów zewnętrznych - (sprawdzianów po szkole podstawowej i na maturze) oraz podczas oceniania wewnątrzszkolnego.
Nadzór Pedagogiczny nad Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną  w Kętrzynie sprawuje Kuratorium Oświaty w Olsztynie.


Wróć do spisu treści