Wydawanie opinii - Poradnia

Przejdź do treści

Menu główne:

Wydawanie opinii

Oferta
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest uprawniona do wydawania opinii respektowanych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne podczas egzaminów zewnętrznych - (sprawdzianów po szkole podstawowej, egzaminów gimnazjalnych i na maturze) oraz podczas oceniania wewnątrzszkolnego.


Nadzór Pedagogiczny nad Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną  w Kętrzynie sprawuje Kuratorium Oświaty w Olsztynie.


Odroczenie obowiązku szkolnego
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 642), dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, a w przypadku, gdy zostało przyjęte do szkoły podstawowej innej niż publiczna szkoła podstawowa, w obwodzie której mieszka, dyrektor szkoły podstawowej, do której zostało przyjęte dziecko, na wniosek rodziców odracza spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego. Do wniosku rodzice dołączają opinie, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydana przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną lub niepubliczna poradnię psychologiczno pedagogiczną, założona zgodnie z art. 82 ustawy o systemie oświaty oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno–pedagogicznych. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego